Contact us

Poland expand job description ↓

Description

Not finding what you're looking for?

Have any questions?

Want to talk about B2B cooperation?


Contact us via this form, we will respond immediately!


Personal information
Your Profile
Application Details
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji przez XSolve sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na potrzeby prowadzenia obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych uwzględniając aplikacje na także inne stanowiska. Niniejszym poinformowano mnie, przez administratora danych: XSolve Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Królowej Bony 13,([email protected]) o tym, że: - przekazanie i podanie danych osobowych w aplikacji (CV) jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); - dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia postępowań rekrutacyjnych jednak nie dłużej niż przez 5 lat od dnia przesłania aplikacji (CV); - poprzez przesłanie mojego CV na adres [email protected], [email protected] lub [email protected] moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania grupie Google (Google LLC, Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd, Google Australia Pty Ltd); moje dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom przetwarzania; - poprzez przesłanie mojego CV na adres [email protected] bądź poprzez formularz w systemie Workable, moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Workable Software Ltd, 21A Kingly Street, London W1B 5QA, Wielka Brytania; - przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do sprostowania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje mi prawo do wniesienie skargi do GIODO w przypadku w którym uznam, że przetwarzania danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).