Contact us

Poland expand job description ↓

Description

Not finding what you're looking for?

Have any questions?

Want to talk about B2B cooperation?


Contact us via this form, we will respond immediately!


Do you have a LinkedIn account? Import your resume and save time!

Personal information
Your Profile
Application Details
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji przez XSolve sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na potrzeby prowadzenia obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych uwzględniając aplikacje na także inne stanowiska. Niniejszym poinformowano mnie, przez administratora danych: XSolve Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Królowej Bony 13,([email protected]) o tym, że: - przekazanie i podanie danych osobowych w aplikacji (CV) jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); - dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia postępowań rekrutacyjnych jednak nie dłużej niż przez 5 lat od dnia przesłania aplikacji (CV); - poprzez przesłanie mojego CV na adres [email protected], [email protected] lub [email protected] moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania grupie Google (Google LLC, Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd, Google Australia Pty Ltd); moje dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom przetwarzania; - poprzez przesłanie mojego CV na adres [email protected] bądź poprzez formularz w systemie Workable, moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Workable Software Ltd, 21A Kingly Street, London W1B 5QA, Wielka Brytania; - przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do sprostowania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje mi prawo do wniesienie skargi do GIODO w przypadku w którym uznam, że przetwarzania danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).